Zrównoważony rozwój to konieczność

„Zrównoważony rozwój to konieczność” – zapraszamy do zapoznania się z relacją z debaty zorganizowanej przez dziennik Rzeczpospolita, w której uczestniczyła Anna Pawelska, dyrektor Działu Audytu i CSR Martis CONSULTING.   

 

Według  Anny Pawelskiej, budowanie reputacji firmy społecznie odpowiedzialnej ma charakter długofalowy, dlatego nie można mylić go z doraźnymi działaniami obliczonymi na korzyści wizerunkowe. Rozszerzone sprawozdania niefinansowe są doskonałą szansą na weryfikację deklaracji firmy przez jej pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Pomagają też zapewnić długoterminową rentowność biznesu i skutecznie ograniczać ryzyko prowadzonej działalności.

Wróć do Publikacje Wróć do strony głównej