„Raporty Społeczne 2008 – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce”.

Martis CONSULTING, jako zewnętrzny doradca, brał udział w powstaniu Raportu CSR Grupy Kapitałowej LOTOS, który zwyciężył w konkursie „Raporty Społeczne 2008”. Dyrektor Działu Audytu i CSR Martis CONSULTING Anna Pawelska była członkiem Zespołu koordynującego prace nad Raportem z ramienia Grupy LOTOS. Nagrodzony raport jest pierwszą publikacją przedstawiającą zaangażowanie koncernu w działania z dziedziny CSR.

Szczególną uwagę jury konkursu zwróciło:

  • Kompleksowe wykorzystanie wytycznych Global Reporting Initiative
  • Szeroki zakres uwzględnionych zagadnień i dobór informacji
  • Zastosowanie danych liczbowych i wskaźników

Konkurs jest wspólną inicjatywą PricewaterhouseCoopers, CSR Consulting i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wróć do Nagrody i Rankingi Wróć do strony głównej