Okiem spółek giełdowych

Oczekiwania inwestorów instytucjonalnych motywacją dla spółek giełdowych 

Dla inwestorów instytucjonalnych strategia spółki uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w dość istotny sposób buduje jej wartość, a dla większości z nich przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe jest istotne – wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”, które zostało przeprowadzone w połowie 2014 roku przez Martis CONSULTING, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.


 

Czy przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe jest Pana/i zdaniem istotne dla ich postrzegania przez inwestorów?

Czy przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe jest Pana/i zdaniem istotne dla ich postrzegania przez inwestorów?

Celem badania było poznanie opinii uczestników rynku kapitałowego na temat wagi i znaczenia odpowiedzialnego podejścia spółek giełdowych do aspektów ich działalności związanych z ochroną środowiska, relacjami z pracownikami i innymi grupami społecznymi oraz ładem korporacyjnym dla decyzji podejmowanych przez inwestorów.

 

Wśród zasad społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w normie ISO 26000 najwyżej ocenione zostały przestrzeganie obowiązującego prawa oraz poszanowanie międzynarodowych zachowań, natomiast w obszarach funkcjonowania spółki, najwyżej ocenione zostały ład korporacyjny oraz relacje z konsumentem. Co istotne, nikt z badanych nie przyznał maksymalnej liczby punktów kategoriom praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, czy praktyk handlowych.

 

Co jeszcze wynika z badania wśród przedstawicieli spółek giełdowych?

 

Otóż, póki co, niestety, przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma średnie znaczenie dla ich postrzegania przez inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Natomiast większe znaczenie ma już posiadanie strategii uwzględniającej zasady społecznej odpowiedzialności, która według przedstawicieli spółek giełdowych, buduje ich wartość.

 

Czy Pana/i zdaniem przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma istotny wpływ na decyzje inwestorów indywidualnych?

Czy Pana/i zdaniem przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma istotny wpływ na decyzje inwestorów indywidualnych?

 

Czy przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma istotny wpływ na decyzje inwestorów instytucjonalnych?

Czy przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma istotny wpływ na decyzje inwestorów instytucjonalnych?

Przedstawiciele spółek giełdowych twierdzą, że nadal przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma niewielki wpływ na decyzje inwestycyjne inwestorów indywidualnych. Ale już inwestorzy instytucjonalni nieco większą wagę przykładają do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przy inwestycjach.

 

Tylko 3 proc. ankietowanych przedstawicieli spółek giełdowych uważa, że inwestycje w walory spółki realizującej strategię CSR w największym stopniu obniża ryzyko inwestycyjne.

Przedstawiciel spółek giełdowych twierdzą, że zdecydowana większość inwestorów indywidualnych nie analizuje danych ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast odwrotna sytuacja jest w przypadku inwestorów instytucjonalnych, którzy w większości takie dane analizują przed podjęciem kluczowych decyzji biznesowych.

 

Czy Pana/i zdaniem inwestorzy indywidualni analizują dane z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Czy Pana/i zdaniem inwestorzy indywidualni analizują dane z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Czy Pana/i zdaniem inwestorzy instytucjonalni analizują dane z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Czy Pana/i zdaniem inwestorzy instytucjonalni analizują dane z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Ponadto, według ankietowanych przedstawicieli spółek giełdowych, przynależność do segmentu RESPECT Index ma większe znaczenie dla inwestorów instytucjonalnych niż indywidualnych;

 

Czy Pana/i zdaniem fakt notowania spółki w segmencie RESPECT Index ma istotny wpływ na decyzje inwestorów indywidualnych?

Czy Pana/i zdaniem fakt notowania spółki w segmencie RESPECT Index ma istotny wpływ na decyzje inwestorów indywidualnych?

 

Czy Pana/i zdaniem fakt notowania spółki w segmencie RESPECT Index ma istotny wpływ na decyzje inwestorów instytucjonalnych?

Czy Pana/i zdaniem fakt notowania spółki w segmencie RESPECT Index ma istotny wpływ na decyzje inwestorów instytucjonalnych?

 

 

Wróć do Blog Wróć do strony głównej