Okiem inwestorów instytucjonalnych

Oczekiwania inwestorów instytucjonalnych motywacją dla spółek giełdowych

 

Dla inwestorów instytucjonalnych strategia spółki uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w dość istotny sposób buduje jej wartość, a dla większości z nich przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe istotne – wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów” przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z warszawską GPW, SEG oraz SII.

Prezentacja programu PowerPoint

 

Wśród zasad społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w normie ISO 26000 najwyżej ocenione zostały przestrzeganie obowiązującego prawa oraz poszanowanie międzynarodowych zachowań, natomiast w obszarach funkcjonowania spółki, najwyżej ocenione zostały ład korporacyjny oraz relacje z konsumentem. Co istotne, nikt z badanych nie przyznał maksymalnej liczby punktów kategoriom praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, czy praktyk handlowych.

 

 Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint

 

 

 

Ponad 60 proc. inwestorów instytucjonalnych uwzględnia dane z obszaru ESG raportowane przez spółki publiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a dla ponad 40 proc. ankietowanych takie informacje są dość istotne w cały procesie decyzyjnym.

 

 Prezentacja programu PowerPoint

 

Co jeszcze wynika z badania wśród przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych?

Przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności przez spółki giełdowe jest istotne dla ponad połowy ankietowanych, a strategia spółki uwzględniająca zasady CSR w dość istotny sposób buduje jej wartość. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ankietowani najbardziej biorą pod uwagę przestrzeganie obowiązującego prawa oraz ład korporacyjny w spółce.

 

Nikt z ankietowanych nie ocenił najwyższą liczbą punktów stopnia postrzegania społecznej odpowiedzialności przez spółki giełdowe, natomiast w ramach poszczególnych segmentów najlepiej ocenione zostały spółki wchodzące w skład RESPECT Index.

Prezentacja programu PowerPoint

 

Ponad połowa badanych bierze pod uwagę dane z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a ponad 40 proc. z nich te informacje są dość istotne w całym procesie decyzyjnym. Dla prawie 1/3 ankietowanych przestrzeganie przez spółkę zasad CSR ma duży wpływ na decyzje inwestycyjne.

 Prezentacja programu PowerPoint

 

 

Wróć do Blog Wróć do strony głównej