Zarządzanie kryzysem

Żadnej organizacji nie życzymy sytuacji kryzysowej. Ale też niewiele organizacji może powiedzieć o sobie, że w takiej sytuacji nigdy się nie znalazło. Z punktu widzenia PR chodzi tu mniej o trudności ekonomiczne, a bardziej o sytuacje zagrażające wizerunkowi organizacji, podważające zaufanie do niej. Straty finansowe można stosunkowo szybko nadrobić, natomiast odbudowa wizerunku trwa bardzo długo – i nie zawsze się udaje. Warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalistów.

W ramach zarządzania sytuacją kryzysową oferujemy:

  • Audyt systemu zarządzania komunikacją kryzysową
  • Opracowanie Instrukcji Zarządzania Komunikacją Kryzysową tzw. crisis manual
  • Relacje z mediami
  • Trening dla grup zagrożonych kryzysem
  • Bieżące zarządzanie komunikacją kryzysową
  • Symulacje sytuacji kryzysowych