Public Affairs

W ramach projektów, realizowanych w obszarze Public Affairs, Martis CONSULTING pracował m.in. na rzecz:

  • Budowania platformy poparcia na rzecz rozwoju idei obrotu bezgotówkowego oraz obniżenia opłat interchange
  • Utrzymania niskiego VAT na ubranka dziecięce
  • Minimalizacji wpływu związków zawodowych ograniczających konkurencyjność polskiego górnictwa
  • Budowy szerokiego poparcia społecznego i eksperckiego na rzecz konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego w kontekście strategicznych rozstrzygnięć po stronie regulatorów rynku