Komunikacja wewnętrzna

Pracownik jest najlepszym ambasadorem firmy. Komunikacja skierowana do pracowników i spółek wchodzących w skład organizacji to element szczególnie istotny w procesie zmian organizacyjnych i technologicznych, restrukturyzacji, czy przekształceń struktury akcjonariatu.

W tej dziedzinie dysponujemy ogromnym doświadczeniem. Pomagaliśmy wielu firmom w zbudowaniu najbardziej efektywnego modelu komunikacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb, unikalnego schematu organizacji oraz stylu zarządzania.

W ramach działań z obszaru komunikacji wewnętrznej realizujemy:

  • Audyt systemu komunikacji wewnętrznej
  • Komunikacyjne wsparcie zarządzania zmianą
  • Budowę systemu komunikacji wewnętrznej
  • Szkolenia, jako skuteczna komunikacja z pracownikami
  • Wsparcie dialogu społecznego.