Komunikacja korporacyjna

Wizerunek firmy to najlepsza inwestycja. Dobry, publiczny odbiór to nie tylko lepsza wycena firmy, ale również mocniejsza pozycja rynkowa w rozmowach z kontrahentami, czy przy poszukiwaniu najlepszych pracowników.

Zajmujemy się budowaniem dobrego odbioru społecznego opracowując i wdrażając długofalowy program komunikacji z otoczeniem rynkowym. Jesteśmy doradcami największych firm. Wspieramy ich rozwój na polskim rynku.

Nasza oferta w zakresie PR korporacyjnego obejmuje:

  • Relacje z mediami
  • Opracowanie materiałów promocyjnych
  • Budowę pozycji eksperckiej managementu
  • Audyt publicznego wizerunku oraz strategię budowania wizerunku
  • Strategię komunikacji
  • Monitoring i kontrolę
  • Budowę stron WWW i zarządzanie contentem