Badania

W ramach projektów badawczych oferujemy przeprowadzenie takich badań, jak:

  • Badania satysfakcji inwestorów
  • Badania satysfakcji klientów
  • Badania wśród dziennikarzy
  • Badania wśród kluczowych interesariuszy projektu
  • Badania społeczności lokalnych projektu.