Kierownictwo

Ewa Bałdyga

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość). W przygotowaniu praca doktorska „Wzrost wartości spółki dzięki działaniom PR”. W latach 1999 – 2005 pracowała jako dziennikarka Gazety Giełdy PARKIET. Otrzymała nominację do nagrody im. E. Kwiatkowskiego, przyznawanej za wybitne zasługi dla rozwoju stosunków gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Polonią po 1989 roku. Brała udział w szkoleniu „Relacje Inwestorskie”, a także w projekcie „Budowy programu społecznej odpowiedzialności biznesu dla Grupy LOTOS”. Od 2005 roku pełni funkcję Wiceprezes Martis CONSULTING. Finalistka prestiżowego konkursu Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku 2008, organizowanego przez radio PIN i BRE Bank. Finalistka prestiżowych nagród Protony 2012 w kategorii „Osoba w firmie PR”.

Dariusz Jarosz

Prezes Zarządu

Od lutego 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Martis CONSULTING. Wcześniej był Prezesem zarządu PARKIET Media, wydawcy Gazety Giełdy PARKIET. Przed objęciem tej funkcji zajmował stanowisko członka zarządu oraz dyrektora marketingu i sprzedaży Gazety PARKIET (2003-2004). W latach 1999 – 2003 był zastępcą redaktora naczelnego Gazety Giełdy PARKIET. Od 1994 roku dziennikarz finansowy, autor kilkuset publikacji, opracowań, wywiadów i felietonów. Komentator giełdowy TVN24. Ukończył specjalistyczne kursy: maklera papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Analizy Rynku i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Przewodniczący RN Martis S.A. Członek Rad Nadzorczych Boryszew S.A., Alchemia S.A.