Działalność edukacyjna

 • AKADEMIA CSR

  Agencja Martis CONSULTING jest autorem pomysłu i partnerem merytorycznym cyklu ogólnopolskich konferencji „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, organizowanych przez dziennik Puls Biznesu pod honorowym patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa. Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Misją wydarzenia jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez edukację małego i średniego biznesu w zakresie jego społecznej odpowiedzialności oraz promocję idei zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy z poszczególnych regionów mogą podczas tych wydarzeń poznać różne aspekty CSR oraz zasady jej stosowania w praktyce, w odniesieniu do konkretnych sektorów rynku oraz obszarów działalności.

 • STUDIA PODYPLOMOWE SGH

  Podyplomowe Studia Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to jedyny tego typu projekt edukacyjny w Polsce. Unikalny program studiów został opracowany przez Katedrę Teorii Systemu Rynkowego działającą w ramach Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz partnera merytorycznego kierunku – agencję Martis CONSULTING.

 • WARSZTATY

  Kilka razy w roku prowadzimy szkolenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych polskim rynkiem kapitałowym. Szkolenia odbywają się w siedzibie redakcji Parkietu.

  Proponowana tematyka szkoleń, to m.in.: Komunikacja jako narzędzie kreowania wartości spółek, Obowiązki informacyjne oraz relacje inwestorskie spółek giełdowych w praktyce oraz Atrakcyjność inwestycyjna spółek.