KOMUNIKACJA KIEROWNICZA PO POLSKU

KOMUNIKACJA KIEROWNICZA PO POLSKU

czyli wyniki badania „Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej”

 

Wnioski płynące z badania „Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej” ujawniają pewien paradoks. Większość respondentów deklaruje, że kadra kierownicza odgrywa kluczową rolę w komunikacji z pracownikami, jednak jednocześnie uczestnicy badania przyznają, że często kierownicy zostają pozostawieni w tym procesie sami sobie, a jakość prowadzonej przez nich komunikacji rzadko  podlega jakiejkolwiek ocenie.

Wyniki badania powinny zachęcić specjalistów odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną do uruchomienia działań budujących wśród kadry kierowniczej zrozumienie istoty komunikacji wewnętrznej, korzyści płynących z niej dla biznesu, a także roli samych menedżerów w tym obszarze. Badanie pokazało, że temat komunikacji kierowniczej i komunikacji wewnętrznej jest „bliższy” spółkom z zagranicznym kapitałem. Myślę, że jest to sygnał dla zarządzających rodzimymi spółkami do zwiększenia zainteresowania tematem komunikacji wewnętrznej i kierowniczej komentuje Ewa Bałdyga, wiceprezes Martis CONSULTING.

 

Z uwagi na ujawniony w  procesie pozyskiwania uczestników badania brak struktur lub osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w znaczącej części spółek funkcjonujących w Polsce, wyniki niniejszego badania charakteryzują nie tyle komunikację kierowniczą w spółkach w ogóle, co komunikację kierowniczą w organizacjach ze  sformalizowanym systemem komunikacji wewnętrznej.

Zapraszam Moje drzwi będą dla Pana otwarte!

Zapraszam Moje drzwi będą dla Pana otwarte!

W badaniu wzięło udział 100 osób zajmujących się komunikacją korporacyjną, wewnętrzną lub HR. Zaproszenie wysłaliśmy do wielu korporacji i wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Okazało się, że w większości podmiotów, z którymi się kontaktowaliśmy, problemem było ustalenie osoby odpowiedzialnej

za komunikację wewnętrzną w firmie. Najczęściej nikogo takiego nie było lub działaniami przypominającymi komunikację wewnętrzną zajmowały się asystentki zarządu, działy marketingu, szczęśliwie, jeśli PR czy HR. Zdarzało się również, że nawet w spółkach, w których były osoby bezpośrednio odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną, termin komunikacji kierowniczej nie był znany. Te doświadczenia wiele mówią o małej świadomości roli komunikacji wewnętrznej i kierowniczej wśród spółek działających na polskim rynku, a także o jakości prowadzonych przez nie działań. Zazwyczaj komunikacja z pracownikami ogranicza się do koniecznego minimum i nie jest usystematyzowana. Spółki z rozwiniętą komunikacją wewnętrzną mogą śmiało zaliczyć się do elity biznesu – komentuje Dominika Lenkowska-Piechocka, szef zespołu ds. komunikacji wewnętrznej Martis CONSULTING.

 

Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej jest kluczowa, ale…

rola kadry

Aż 67% badanych przyznało, że kadra kierownicza pełni kluczową rolę podczas komunikowania zmian pracownikom
w ich spółkach. 58% respondentów wskazało z kolei kadrę kierowniczą jako kluczowy kanał przekazywania informacji korporacyjnych. Mimo to 39% respondentów przyznało, że w ich spółkach kierownicy nie mogą liczyć na żadne wsparcie w procesie komunikacji. Równocześnie aż 45% tych samych osób ocenia, że kadra kierownicza nie jest świadoma swojej roli w komunikacji wewnętrznej.

 

Jedną z pozytywnych informacji płynących z odpowiedzi są wskazania znaczącej części respondentów, mówiące o tym, że kierownicy w ich spółkach otrzymują wsparcie w postaci materiałów informacyjnych (40%*), szkoleń i warsztatów (29%*) a nawet narzędzia informatycznego specjalnie zaprojektowanego na potrzeby komunikacji kaskadowej (9%*).

 

suma

Kierownicy przekazują pracownikom strategiczne informacje korporacyjne, chociaż…

zarowki

Najpopularniejszymi sposobami komunikowania na linii kierownik-podległy pracownik są maile (60%), indywidulane rozmowy (58%) oraz bieżące spotkania informacyjne (52%). Może to, niestety, oznaczać,
że komunikacja kierownicza w większości spółek nie jest ustandaryzowanym procesem, brakuje procedur ją regulujących i zamiast przemyślanego działania przyjmuje ona kształt komunikacji ad hoc. Jednocześnie 32% respondentów wskazało, że w ich firmach odbywają się cykliczne spotkania w ramach komunikacji kaskadowej, co jest pozytywnym sygnałem i świadczy o rosnącej świadomości roli komunikacji kierowniczej. Z drugiej strony aż 64 respondentów wskazało, że komunikacja kierownicza w ich firmach nie podlega ocenie. Tymczasem brak oceny to brak wiedzy o przebiegu komunikacji kierowniczej, jej jakości, reakcji pracowników i obszarach do ewentualnej poprawy.

procenty

Jedną z największych korzyści wynikających z ustandaryzowania i wyznaczenia procedur dla komunikacji kierowniczej kaskadującej strategiczne informacje korporacyjne jest możliwość sprawnego wykorzystywania jej w sytuacjach kryzysowych lub jako zabezpieczenie przed potencjalnym kryzysem. Gdy w firmie pojawi się już problem, będzie za późno na budowanie od zera rozwiązań komunikacyjnych zapewniających przekazanie spójnej informacji wszystkim pracownikom, opatrzenie jej komentarzem adekwatnym dla danej jednostki organizacyjnej i zebranie informacji zwrotnej – dodaje Lenkowska-Piechocka.

 

Wyniki badania w formie graficznej znajdą Państwo pod LINKIEM. Szczegółowy raport z badania wraz z wnioskami dostępny jest TU.

 

Badanie zrealizowane zostało przez agencję Martis CONSULTING we współpracy z serwisem SARE oraz portalem Proto.pl. Badanie o charakterze ilościowym przeprowadzone zostało metodą CAWI (ankieta internetowa) w terminie 27 października – 16 listopada 2015 r. Próba wyniosła 100 osób – specjalistów ds. komunikacji, pracjących w spółkach obecnych na polskim rynku.

 

*wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Wróć do Aktualności Wróć do strony głównej