Raporty 2017

Jakość komunikacji 50 europejskich blue chips z inwestorami

„Jakość komunikacji 50 europejskich blue chips z inwestorami”

 

Martis CONSULTING przeprowadził pierwsze europejskie badanie relacji inwestorskich i komunikacji finansowej. Przeanalizowano jakość IR i komunikacji 10 największych spółek giełdowych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Polski. Łącznie zbadano 50 firm o średniej kapitalizacji 62 mld EUR. „Spółki nie mają wpływu na sytuację w światowej gospodarce, poziom stóp procentowych, ceny surowców, czy mody wśród inwestorów. Decydują jednak o tym, czy komunikując się z rynkiem, ograniczają się do regulacyjnego minimum, czy też zawieszają sobie poprzeczkę wyżej, tłumacząc strategię, żeby być bardziej przewidywalnym. Z naszego doświadczenia wynika, że wysiłek się opłaca. Bo przewidywalne spółki są lepiej wyceniane. Mniejsze jest bowiem ryzyko związane z inwestowaniem w ich akcje, czy obligacje”.

„Jakość komunikacji 50 europejskich blue chips z inwestorami”

 

 

"Quality of Communication with investors - 50 European blue chips"

„Quality of Communication with investors – 50 European blue chips”

 

Martis CONSULTING conducted the first European research project on investor relations (IR) and financial communication. Quality of IR and financial communication of 10 largest listed companies from Germany, the United Kingdom, France, Spain and Poland was analysed. In total, 50 companies with an average market capitalization of EUR 62 billion were examined.

„Companies do not have any influence on the global economic situation, on interest rates, on commodity prices or on fads or fashions among investors. But it is their decision whether, when communicating with the capital market, they will merely comply with the bare minimum of regulatory requirements imposed on them or whether they will set the bar higher, disclosing also their business strategy in order to become more predictable. Speaking from our experience, we know that that extra effort does pay off”.

„Quality of Communication with investors – 50 European blue chips”

 

 

„GPW – nowe otwarcie albo marginalizacja”

 

raport przygotowany przez Martis CONSULTING. Powstał on w kontekście 25-lecia warszawskiego parkietu i analizuje jego mocne i słabe strony na tle dwóch konkurencyjnych giełd z naszego regionu: Stambułu i Wiednia.

GPW – nowe otwarcie albo marginalizacja

 

 

 

 

 

„Wycena polskich menadżerów TOP 30”

 

pierwszy tego typu ranking najwyżej wycenianych menedżerów na GPW. Model szacowania wartości menedżerów dla spółek, zastosowany przez Dział Analiz Martis CONSULTING, został oparty o trzy kluczowe czynniki: dynamikę kursu akcji, dynamikę EBITDA oraz o ocenę kompetencji menedżera.

 

Wycena polskich menedżerów

 

Wróć do strony głównej