Polskie blue chipy raportują najwolniej w Europie

Raport Martis CONSULTING opisany na łamach dziennika Puls Biznesu – „Polskie blue chipy raportują najwolniej w Europie”. Autor artykułu wskazuje, że inwestując w dużą spółkę z europejskiej giełdy, najpóźniej dowiesz się o jej kondycji w Polsce.

 

więcej

Rzeczpospolita/Parkiet – To będzie sprawdzian z odpowiedzialności, 20 marca 2018 r

Anna Pawelska, Dyrektor Działu Audytu i CSR w Martis CONSULTING mówi, że wiele firm, objętych nowym obowiązkiem raportowania niefinansowego, położyło nacisk na formalną stronę jego spełnienia. – Działając w taki sposób, łatwo można było pominąć kluczowy cel zmiany, jakim jest sprawienie, by firmy były bardziej odpowiedzialne – komentuje Anna Pawelska.

Zrównoważony rozwój to konieczność

„Zrównoważony rozwój to konieczność” – zapraszamy do zapoznania się z relacją z debaty zorganizowanej przez dziennik Rzeczpospolita, w której uczestniczyła Anna Pawelska, dyrektor Działu Audytu i CSR Martis CONSULTING.   

 

Według  Anny Pawelskiej, budowanie reputacji firmy społecznie odpowiedzialnej ma charakter długofalowy, dlatego nie można mylić go z doraźnymi działaniami obliczonymi na korzyści wizerunkowe. Rozszerzone sprawozdania niefinansowe są doskonałą szansą na weryfikację deklaracji firmy przez jej pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Pomagają też zapewnić długoterminową rentowność biznesu i skutecznie ograniczać ryzyko prowadzonej działalności.

więcej

Felieton Dariusza Jarosza

Tajna gra 2 – czyli strachy na Lachy

Felieton Dariusza Jarosza w Gazecie Giełdy PARKIET o tym kiedy informacja jest poufna, a kiedy nią nie jest.

Dariusz Jarosz

Felieton Dariusza Jarosza w Gazecie Giełdy PARKIET o tym kiedy informacja jest poufna, a kiedy nią nie jest.

Wycena polskich menedżerów edycja 2017

 

Raport „Wycena polskich menedżerów TOP 30 edycja 2017” to pierwszy w Polsce ranking wartości osób kierujących spółkami notowanymi na polskiej giełdzie. Badaniem zostali objęci prezesi największych spółek notowanych na GPW z indeksów WIG20 i mWIG40, którzy zajmują swoje stanowiska co najmniej od 1 kwietnia 2016 r. i pełnili funkcję co najmniej do 30 czerwca 2017 r. O miejscu w rankingu decydowała suma zdobytych punktów w trzech subrankingach – dynamiki zmiany kursu w okresie 01.01.2016 – 30.06.2017, dynamiki zmiany EBITDA na koniec 2016 roku oraz ekspercka ocena kompetencji, umiejętności i doświadczenia prezesów. Dodatkowym czynnikiem wyceny prezesów, który pozwolił na obliczenie „wartości” menedżerów, była wielkość zarządzanej przez nich firmy, mierzona kapitalizacją.

Zapraszamy do lektury Wycena polskich menedżerów.

 

Wróć do strony głównej