Podziękowania dla Prezesa Zarządu Martis CONSULTING od Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Prezes Zarządu Martis CONSULTING otrzymał specjalne podziękowania za aktywny, merytoryczny wkład w przebieg III Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG. Martis CONSULTING był partnerem merytorycznym Kongresu. Prezes Agencji podczas prelekcji przedstawił uczestnikom Kongresu wyniki unikatowych badań: „Oczekiwania mediów wobec spółek giełdowych”. Agencja prowadziła specjalny warsztat szkoleniowy dotyczący efektywnej komunikacji z mediami i zasad występów przed kamerą.

„Raporty Społeczne 2008 – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce”.

Martis CONSULTING, jako zewnętrzny doradca, brał udział w powstaniu Raportu CSR Grupy Kapitałowej LOTOS, który zwyciężył w konkursie „Raporty Społeczne 2008”. Dyrektor Działu Audytu i CSR Martis CONSULTING Anna Pawelska była członkiem Zespołu koordynującego prace nad Raportem z ramienia Grupy LOTOS. Nagrodzony raport jest pierwszą publikacją przedstawiającą zaangażowanie koncernu w działania z dziedziny CSR.

Szczególną uwagę jury konkursu zwróciło:

  • Kompleksowe wykorzystanie wytycznych Global Reporting Initiative
  • Szeroki zakres uwzględnionych zagadnień i dobór informacji
  • Zastosowanie danych liczbowych i wskaźników

Konkurs jest wspólną inicjatywą PricewaterhouseCoopers, CSR Consulting i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

I nagroda w konkursie „Modelowy serwis IR” (2008)

Agencja Martis CONSULTING otrzymała I nagrodę w konkursie na modelowy serwis relacji inwestorskich, zorganizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie wzorcowej zawartości oraz funkcjonalności sekcji dla inwestorów na stronach korporacyjnych notowanej spółki.
Konkurs „Modelowy serwis IR” jest elementem działań GPW związanych z Programem Wspierania Płynności spółek. Rozwiązania zaproponowane przez Martis CONSULTING w pracy konkursowej staną się podstawą modelowego serwisu Relacji Inwestorskich, który będzie zalecany spółkom objętym programem. Rozstrzygnięcia konkursu dokonało jury pod przewodnictwem Prezesa Zarządu GPW, Ludwika Sobolewskiego.

„Złoty Spinacz 2007”, kategoria Komunikacja Wewnętrzna

20 listopada Agencja Martis CONSULTING zdobyła nagrodę główną „Złoty Spinacz 2007” w kategorii Komunikacja Wewnętrzna za projekt „Komunikacja pracownikom nowej strategii Grupy LOTOS SA” w ogólnopolskim konkursie Związku Firm Public Relations. Autorką projektu jest Anna Pawelska.
Złote Spinacze są jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej branży PR. Konkurs ma na celu podnoszenie standardów i zwiększanie profesjonalizmu branży PR poprzez promowanie najlepszych projektów realizowanych w kraju.

Wróć do strony głównej