Martis CONSULTING zaangażowany w IV etap Wizji 2050

24 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się inauguracja IV Etapu projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 205 (Wizja 2050) realizowanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmą Deloitte (wcześniej PwC).

 wizja logo

Była to okazja nie tylko do podpisania przez kolejne firmy Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, której Martis CONSULTING jest sygnatariuszem od czasu jej ogłoszenia w maju 2012 r.

Podczas konferencji zaprezentowano także przykłady dotychczasowych działań realizowanych przez przedstawicieli biznesu w ramach postanowień określonych w Deklaracji. Wśród inicjatyw przybliżonych uczestnikom spotkania znalazł się projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, którego nasza firma jest partnerem merytorycznym.

Nowością obecnego etapu Wizji 2050 było podpisywanie przez przedstawicieli firm dobrowolnych zobowiązań do podjęcia w 2015 r. konkretnych działań w ramach realizacji jednego z celów określonych w Deklaracji. Dariusz Jarosz, prezes zarządu Martis CONSULTING, złożył symboliczny podpis, deklarując podnoszenie poziomu etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy. Zobowiązanie naszej firmy było jedynym w obszarze związanym z kwestiami etycznymi.

 

 Treść Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Wizja 2050_Deklaracja_2015

 

Akademia CSR wyróżniona jako dobra praktyka

31 marca 2015 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) przedstawiło swoją najnowszą publikację – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”.  Z dumą informujemy, że jedną z praktyk opisanych w raporcie jest projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, którego Martis CONSULTING jest pomysłodawcą i partnerem merytorycznym.

Akademia CSR to cykl bezpłatnych konferencji organizowanych od 2012 r. przez wydawcę dziennika „Puls Biznesu” pod patronatem honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa. Do grona partnerów projektu należała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Agencja Martis CONSULTING jest autorem koncepcji tego przedsięwzięcia, które ma wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w przezwyciężaniu barier towarzyszących rozwojowi społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

Cykl Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” został zakwalifikowany przez ekspertów FOB jako przykład dobrej praktyki w obszarze Uczciwe praktyki operacyjne.

Koncepcja cyklu była także wyróżniona na łamach „Gazety Finansowej” – w XVI edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Akademię CSR uznano wówczas za jeden z najbardziej spektakularnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu ostatnich miesięcy.

 Raport2014-OKLADKA-do-www

O Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”

Prezentowane przez FOB dobre praktyki CSR to działania, programy lub projekty realizowane przez firmy w jednym z obszarów wskazanych w normie ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. – O wartości publikacji stanowi m.in. jej kompletność. Siedem wyodrębnionych obszarów porządkuje praktyki i czyni z niej niejako mapę polskiego CSR – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna FOB.

Tegoroczna edycja jest 13. z kolei odsłoną raportu przygotowanego przez FOB – uznaną organizację pozarządową promującą wśród przedstawicieli biznesu prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony.

Z prądem CSR-u

„Z prądem CSR-u” to mająca już swoją drugą odsłonę inicjatywa trójmiejskich studentów uczestniczących w programie Liga Odpowiedzialnego Biznesu (LOB). Jej celem jest przybliżenie praktycznych aspektów społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu firmami. Na projekt składa się coroczny cykl marcowych spotkań dyskusyjno-warsztatowych o tematyce CSR dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i innych ośrodków akademickich regionu.

Jedno z wydarzeń cyklu zorganizowane 18 marca 2015 r. w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter zostało poświęcone etyce biznesu, jako ważnemu elementowi społecznej odpowiedzialności firmy. W spotkaniu uczestniczyła Anna Pawelska, dyrektor Działu Audytu i CSR Martis CONSULTING, która miała okazję zapoznać studentów z przesłankami i uwarunkowaniami wprowadzania przez firmy programów etycznych, w tym tak kluczowych ich elementów, jak kodeksy etyki oraz instytucje służące do przyjmowania zgłoszeń naruszeń przyjętych zasad postępowania i służenia pracownikom radą w trudnych etycznie sytuacjach. Przybliżono także problematykę whistleblowingu w praktyce polskich i zagranicznych firm. Wykładowi towarzyszyła prezentacja dobrych praktyk partnera wydarzenia, tj. Polpharmy, której Kodeks Etyki przedstawił Marcin Musiał, Lider Zespołu ds. ustanowienia Programu etycznego w Grupie Polpharma. Część teoretyczna została pogłębiona pytaniami uczestników oraz zajęciami warsztatowymi, podczas których studenci ćwiczyli umiejętności rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o zapisy Kodeksu Etyki.  

 – Zorganizowany przez środowisko studenckie cykl spotkań dyskusyjnych, podczas których omawianych jest wiele wymiarów i obszarów zastosowania CSR, to niezwykle cenna inicjatywa. Studenci wspólnie z praktykami mają okazję pogłębić swoją wiedzę o CSR, zmierzyć się z pewnymi stereotypowymi wyobrażeniami na temat tej idei, czy wreszcie samodzielnie znaleźć dla niej praktyczne zastosowanie w czasie zajęć warsztatowych. Uczestnicy spotkań cyklu „Z prądem CSR-u” reprezentują pokolenie, dla którego społeczny i etyczny wymiar działalności biznesowej ma istotne znaczenie. Wchodząc na rynek pracy, będą oczekiwali potwierdzenia głoszonych przez pracodawców deklaracji w praktykach zgodnych z ideą społecznej odpowiedzialności. Cieszy fakt, iż już dziś poświęcają jej tak wiele swojej uwagi podkreśla Anna Pawelska.

 

 z-pradem-csr
 

  csr-12

csr-46

csr-72

csr-79

Autor zdjęć: Żaneta Jabłońska, Andrex

Martis CONSULTING po raz trzeci partnerem turnieju WTA Katowice Open

WTA Katowice Open

WTA Katowice Open

W dniach 6 – 12 kwietnia 2015 roku, w legendarnej hali katowickiego SPODKA odbędzie się kolejna edycja turnieju WTA Katowice Open – największe wydarzenie sportowe w kategorii tenisa kobiecego w Polsce, którego pula nagród opiewać będzie w tum roku na 250 tys. dolarów.

Licencję na organizację tego tenisowego wydarzenia do 2018 roku nabyła firma SOS MUSIC, którą od kilku lat wspiera agencja Martis CONSULTING.
WTA, to największa i najbardziej prestiżowa organizacja tenisa kobiecego. Podczas tegorocznego turnieju organizatorzy spodziewają się obecności gwiazd światowego tenisa, m.in. Agnieszki Radwańskiej oraz Alize Cornet. Wkrótce będą znane również kolejne tenisistki. Wysoka ranga turnieju i udział topowych zawodniczek światowego tenisa gwarantuje szeroką promocję, nie tylko dla jego partnerów, ale i dla całego kraju. Najważniejsze mecze Turnieju będą transmitowane przez Telewizję Polską oraz Eurosport.
Organizatorem tego sportowego wydarzenia jest spółka SOS MUSIC zaś partnerem wspierającym została warszawska agencja Martis CONSULTING, która zajmie się obsługą PR turnieju, w tym między innymi prowadzeniem biura prasowego.

 

Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” w Gdańsku

25 listopada 2014 r. w Gdańsku odbyła się kolejna konferencja z myślą o przedstawicielach segmentu MSP.

Cykl został zainaugurowany w 2012 roku przez wydawcę dziennika Puls Biznesu pod patronatem honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa. Agencja Martis CONSULTING jako partner merytoryczny jest autorem koncepcji przedsięwzięcia, które ma wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w przezwyciężaniu barier towarzyszących rozwojowi społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

W tym roku wydarzenie zgromadziło ok. 100 uczestników. Do czerpania z najlepszych wzorców tradycyjnie już zachęcała Grupa LOTOS będąca partnerem regionalnym gdańskiej konferencji. Przedstawiciele firmy przybliżyli uczestnikom kwestie dotyczące strategicznego podejścia do CSR, w tym właściwego budowania relacji z otoczeniem organizacji. Z kolei swoimi doświadczeniami związanymi z raportowaniem społecznym podzieliła się Polpharma – partner wydarzenia. Perspektywę biznesu uzupełniło zaś spojrzenie organizacji pozarządowej – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej przekonywała o sile partnerstw społeczno-biznesowych.

Dziękujemy za udział w III edycji cyklu Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”.

Sylwester Sacharczuk - Puls Biznesu fot. A.M. Biniecka

Sylwester Sacharczuk – Puls Biznesu fot. A.M. Biniecka

Jowita Twardowska - Grupa LOTOS fot. A.M. Biniecka

Jowita Twardowska – Grupa LOTOS fot. A.M. Biniecka

 

Anna Pawelska - Martis CONSULTING fot. A.M. Biniecka

Anna Pawelska – Martis CONSULTING fot. A.M. Biniecka

fot. A.M. Biniecka

fot. A.M. Biniecka

Akademia CSR 2014

Akademia CSR 2014

 

 

Ewa Bałdyga wśród prelegentów warsztatów relacji inwestorskich Parkietu

W dniach 24-25 listopada br. odbędą się warsztaty „Relacje inwestorskie i najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych”. Organizatorem jest redakcja Gazety Giełdy PARKIET.

W gronie prelegentów warsztatów będzie obecna Ewa Bałdyga, Wiceprezes Zarządu Martis CONSULTING, jak również przedstawiciele takich przedsiębiorstw i instytucji, jak PZU, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Energa, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, czy Komisji Nadzoru Finansowego.

W programie warsztatów przewidziano analizy najskuteczniejszych narzędzi i technik komunikacji z akcjonariatem, rozmowy na temat zmian w obowiązkach informacyjnych oraz zdefiniowanie co o spółkach chcą wiedzieć domy maklerskie, fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy indywidualni czy zagraniczni.

parkiet

Martis CONSULTING partnerem Charytatywnego Turnieju Tenisowego w Kołobrzegu

W dniach 23-24 sierpnia br. na kołobrzeskich kortach tenisowych już po raz siódmy odbędzie się  Charytatywny Turniej Tenisa Ziemnego Par Deblowych na rzecz rodzin po zmarłych policjantach. W tegorocznych zawodach swój udział zapowiedzieli m.in. Urszula Dudziak, Anna Guzik, Tomasz Stockinger, Henryk Sawka oraz Zenon Laskowik, jak również lokalni funkcjonariusze publiczni – policjanci, sędziowie i prokuratorzy. Wśród tegorocznych partnerów tego tenisowego święta obecna jest również agencja doradcza Martis CONSULTING, która wspiera turniej od strony organizacyjnej.

Tradycją się stało, że od kilku lat w drugiej połowie sierpnia w Kołobrzegu odbywa się Charytatywny Turniej Tenisa Ziemnego Par Deblowych, który jest już na stałe wpisał się w wakacyjny kalendarz ważnych wydarzeń sportowych, organizowanych przez zachodniopomorską Policję. Wydarzenie objęte jest patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, a w organizację angażuje się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów województwa zachodniopomorskiego oraz władze miasta Kołobrzeg.

Co roku uczestnicy turnieju łączą  dobrą zabawę z pomocą dla rodzin po nieżyjących kolegach. Nie inaczej będzie w tym roku. Oprócz zmagań sportowych odbędą się również licytacje wartościowych przedmiotów. Cały dochód trafi na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Turniej rozpocznie się w sobotę 23 sierpnia br. o godzinie 10.00, a tenisiści będą walczyć o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Zaproszenie 1

Zaproszenie 2

Plakat

Badanie Martis CONSULTING wśród inwestorów instytucjonalnych – „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”

Agencja Martis CONSULTING we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zrealizowała projekt badawczy „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”. Celem badania było poznanie opinii uczestników rynku kapitałowego na temat wagi i znaczenia odpowiedzialnego podejścia spółek giełdowych do aspektów ich działalności związanych z ochroną środowiska, relacjami z pracownikami i innymi grupami społecznymi oraz ładem korporacyjnym dla decyzji podejmowanych przez inwestorów.

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o kwestionariusze ankietowe, które zostały skierowane do inwestorów instytucjonalnych, spośród których 14 wzięło udział w badaniu.

Raport z badań – Inwestorzy instytucjonalni

CSR w opinii inwestorów instytucjonalnych

Badanie Martis CONSULTING wśród spółek giełdowych

„Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”

Agencja Martis CONSULTING we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zrealizowała projekt badawczy „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”. Celem badania było poznanie opinii uczestników rynku kapitałowego na temat wagi i znaczenia odpowiedzialnego podejścia spółek giełdowych do aspektów ich działalności związanych z ochroną środowiska, relacjami z pracownikami i innymi grupami społecznymi oraz ładem korporacyjnym dla decyzji podejmowanych przez inwestorów.

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o kwestionariusze ankietowe, które zostały skierowane do spółek publicznych, spośród których 65 wzięło udział w badaniu.

Informacja prasowa – RESPECT Index ważniejszy dla inwestorów instytucjonalnych

Prezentacja – Raport z badań – CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych – Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Martis CONSULTING partnerem Forum Inicjowania Rozwoju

11 czerwca br. w Gdańsku odbyła się konferencja Forum Inicjowania Rozwoju promująca współpracę międzysektorową. Forum stanowi przestrzeń dla wypracowywania praktycznych rozwiązań i umożliwia prowadzenie dialogu dotyczącego tematów ważnych dla Pomorza. Patronem Honorowym inicjatywy są Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska.

W wydarzeniu, którego partnerem było Martis CONSULTING, wzięło udział 250 osób – przedstawicieli biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych.

Anna Pawelska, Dyrektor Działu Audytu i CSR agencji Martis CONSULTING, wspólnie z Iwoną Mostowską z Grupy LOTOS S.A. oraz Magdaleną Rzeszotalską z Polpharma S.A. poprowadziły odbywające się w ramach Forum warsztaty „Jak dobierać partnerów zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności – analiza interesariuszy i dobór narzędzi komunikacji”.

Wróć do strony głównej