Gala Fundacji im. Lesława A. Pagi

6 czerwca 2016 r. w Sali Notowań GPW odbyła się konferencja upamiętniająca 25-lecie istnienia rynku kapitałowego w Polsce. Uroczystość „Mistrz i Uczeń” zorganizowana została przez Fundację im. Lesława A. Pagi, której patron miał swój wielki udział w procesie przekształceń polskiego rynku. Podczas wydarzenia przyznane zostały również Nagrody imienia Lesława A. Pagi dla utalentowanych i reprezentujących najwyższe standardy etyczne przedsiębiorców, działaczy gospodarczych i publicznych oraz wyróżniających się instytucji.
Partnerem konferencji „Mistrz i uczeń” jest agencja Martis CONSULTING

więcej

Konferencja Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016

17 maja 2016 r. na warszawskiej GPW odbyła się konferencja Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016. Debata poświęcona była tegorocznym regulacjom unijnym, które wprowadzą nowe zasady i procedury, a w efekcie zmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z prelegentów była Ewa Bałdyga, Wiceprezes Zarządu Martis CONSULTING.

Organizator: PKF Polska, Nadzór Korporacyjny.pl oraz personalities.pl.

więcej

Spotkanie THINKTANK Society w warszawskich Łazienkach

Spotkanie THINKTANK Society w warszawskich Łazienkach za nami

 

27 kwietnia br. odbyło się spotkanie THINKTANK Society, elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego ekspertów i menadżerów różnych branż. Debata dotyczyła zmian, jakie zachodzą we współczesnym rozumieniu władzy, przywództwa i bycia liderem. W panelu dyskusyjnym poświęconym właśnie tym problemom wzięła udział Ewa Bałdyga, wiceprezes zarządu Martis CONSULTING i członkini THINKTANK Society.

  więcej

Zarząd Martis CONSULTING wśród członków prestiżowego Executive Club

Dariusz Jarosz i Ewa Bałdyga, Zarząd Martis CONSULTING, powiększyli grono członków Executive Club. Ta elitarna organizacja od ponad dziesięciu lat zrzesza top management polskiego i międzynarodowego biznesu. Executive Club to promowanie najwyższych standardów przywództwa w środowisku biznesowym i platforma wzajemnego wsparcia liderów poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i idei.
więcej

Komunikacja kryzysowa w spółkach publicznych

Dobra samoocena, gorsze realia.

 Niespełna połowa badanych spółek giełdowych przygotowanych jest na sytuację kryzysową – to jedna z konkluzji drugiej edycji projektu badawczego „Komunikacja kryzysowa w relacjach inwestorskich”.

 

Największe zagrożenie sytuacją kryzysową stanowią: oskarżenie kluczowych pracowników firmy przez organy ścigania, istotne pogorszeniem wyników finansowych, kary administracyjne oraz czarny PR. Spółki publiczne deklarują, iż są w stanie skutecznie zareagować na kryzys w ciągu 4 godzin. Najczęściej stosują proaktywną i otwartą strategię oraz wykorzystują takie narzędzia, jak komunikat giełdowy i prasowy, oświadczenie zarządu i spotkania jego przedstawicieli z pracownikami, strony internetowe oraz intranet. więcej

Martis CONSULTING w finale 13. edycji konkursu Złote Spinacze

Związek Firm Public Relations po raz 13. ogłosił zwycięzców Złotych Spinaczy – prestiżowego konkursu wyłaniającego najlepsze kampanie PR w Polsce. Nasza agencja znalazła się wśród trzech najlepszych projektów wyróżnionych w kategorii PR finansowy i relacje inwestorskie. Uznanie jury zdobył projekt „Kampania komunikacji wydzielenia spółki Private Equity Managers S.A. ze struktur Grupy MCI i jej IPO”.

– Każdego dnia wspieramy naszych klientów w realizacji kompleksowych strategii komunikacji. Jedną z naszych specjalizacji jest prowadzenie działań z zakresu relacji inwestorskich i PR finansowego. Sukces oferty oraz debiut PEM był na tyle spektakularny, że ciężko będzie go powtórzyć w najbliższym czasie  – powiedział Dariusz Jarosz, Prezes Zarządu Martis CONSULTING.

IPO Private Equity Managers S.A. było jednym z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku kapitałowym w tym roku. Spółka, której tożsamość została zbudowana w czasie zaledwie kilku miesięcy, sprzedała wszystkie oferowane akcje po cenie maksymalnej przy popycie wielokrotnie przekraczającym podaż. Na pierwszej sesji giełdowej pozwoliła inwestorom zarobić aż 19%.

Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit oraz podmiotów realizujących kampanie PR w Polsce.

Partnerem merytorycznym audytującym konkurs jest firma KPMG.

KOMUNIKACJA KIEROWNICZA PO POLSKU

KOMUNIKACJA KIEROWNICZA PO POLSKU

czyli wyniki badania „Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej”

 

Wnioski płynące z badania „Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej” ujawniają pewien paradoks. Większość respondentów deklaruje, że kadra kierownicza odgrywa kluczową rolę w komunikacji z pracownikami, jednak jednocześnie uczestnicy badania przyznają, że często kierownicy zostają pozostawieni w tym procesie sami sobie, a jakość prowadzonej przez nich komunikacji rzadko  podlega jakiejkolwiek ocenie.

Wyniki badania powinny zachęcić specjalistów odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną do uruchomienia działań budujących wśród kadry kierowniczej zrozumienie istoty komunikacji wewnętrznej, korzyści płynących z niej dla biznesu, a także roli samych menedżerów w tym obszarze. Badanie pokazało, że temat komunikacji kierowniczej i komunikacji wewnętrznej jest „bliższy” spółkom z zagranicznym kapitałem. Myślę, że jest to sygnał dla zarządzających rodzimymi spółkami do zwiększenia zainteresowania tematem komunikacji wewnętrznej i kierowniczej komentuje Ewa Bałdyga, wiceprezes Martis CONSULTING.

 

Z uwagi na ujawniony w  procesie pozyskiwania uczestników badania brak struktur lub osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w znaczącej części spółek funkcjonujących w Polsce, wyniki niniejszego badania charakteryzują nie tyle komunikację kierowniczą w spółkach w ogóle, co komunikację kierowniczą w organizacjach ze  sformalizowanym systemem komunikacji wewnętrznej.

Zapraszam Moje drzwi będą dla Pana otwarte!

Zapraszam Moje drzwi będą dla Pana otwarte!

W badaniu wzięło udział 100 osób zajmujących się komunikacją korporacyjną, wewnętrzną lub HR. Zaproszenie wysłaliśmy do wielu korporacji i wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Okazało się, że w większości podmiotów, z którymi się kontaktowaliśmy, problemem było ustalenie osoby odpowiedzialnej

za komunikację wewnętrzną w firmie. Najczęściej nikogo takiego nie było lub działaniami przypominającymi komunikację wewnętrzną zajmowały się asystentki zarządu, działy marketingu, szczęśliwie, jeśli PR czy HR. Zdarzało się również, że nawet w spółkach, w których były osoby bezpośrednio odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną, termin komunikacji kierowniczej nie był znany. Te doświadczenia wiele mówią o małej świadomości roli komunikacji wewnętrznej i kierowniczej wśród spółek działających na polskim rynku, a także o jakości prowadzonych przez nie działań. Zazwyczaj komunikacja z pracownikami ogranicza się do koniecznego minimum i nie jest usystematyzowana. Spółki z rozwiniętą komunikacją wewnętrzną mogą śmiało zaliczyć się do elity biznesu – komentuje Dominika Lenkowska-Piechocka, szef zespołu ds. komunikacji wewnętrznej Martis CONSULTING.

 

Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej jest kluczowa, ale…

rola kadry

Aż 67% badanych przyznało, że kadra kierownicza pełni kluczową rolę podczas komunikowania zmian pracownikom
w ich spółkach. 58% respondentów wskazało z kolei kadrę kierowniczą jako kluczowy kanał przekazywania informacji korporacyjnych. Mimo to 39% respondentów przyznało, że w ich spółkach kierownicy nie mogą liczyć na żadne wsparcie w procesie komunikacji. Równocześnie aż 45% tych samych osób ocenia, że kadra kierownicza nie jest świadoma swojej roli w komunikacji wewnętrznej.

 

Jedną z pozytywnych informacji płynących z odpowiedzi są wskazania znaczącej części respondentów, mówiące o tym, że kierownicy w ich spółkach otrzymują wsparcie w postaci materiałów informacyjnych (40%*), szkoleń i warsztatów (29%*) a nawet narzędzia informatycznego specjalnie zaprojektowanego na potrzeby komunikacji kaskadowej (9%*).

 

suma

Kierownicy przekazują pracownikom strategiczne informacje korporacyjne, chociaż…

zarowki

Najpopularniejszymi sposobami komunikowania na linii kierownik-podległy pracownik są maile (60%), indywidulane rozmowy (58%) oraz bieżące spotkania informacyjne (52%). Może to, niestety, oznaczać,
że komunikacja kierownicza w większości spółek nie jest ustandaryzowanym procesem, brakuje procedur ją regulujących i zamiast przemyślanego działania przyjmuje ona kształt komunikacji ad hoc. Jednocześnie 32% respondentów wskazało, że w ich firmach odbywają się cykliczne spotkania w ramach komunikacji kaskadowej, co jest pozytywnym sygnałem i świadczy o rosnącej świadomości roli komunikacji kierowniczej. Z drugiej strony aż 64 respondentów wskazało, że komunikacja kierownicza w ich firmach nie podlega ocenie. Tymczasem brak oceny to brak wiedzy o przebiegu komunikacji kierowniczej, jej jakości, reakcji pracowników i obszarach do ewentualnej poprawy.

procenty

Jedną z największych korzyści wynikających z ustandaryzowania i wyznaczenia procedur dla komunikacji kierowniczej kaskadującej strategiczne informacje korporacyjne jest możliwość sprawnego wykorzystywania jej w sytuacjach kryzysowych lub jako zabezpieczenie przed potencjalnym kryzysem. Gdy w firmie pojawi się już problem, będzie za późno na budowanie od zera rozwiązań komunikacyjnych zapewniających przekazanie spójnej informacji wszystkim pracownikom, opatrzenie jej komentarzem adekwatnym dla danej jednostki organizacyjnej i zebranie informacji zwrotnej – dodaje Lenkowska-Piechocka.

 

Wyniki badania w formie graficznej znajdą Państwo pod LINKIEM. Szczegółowy raport z badania wraz z wnioskami dostępny jest TU.

 

Badanie zrealizowane zostało przez agencję Martis CONSULTING we współpracy z serwisem SARE oraz portalem Proto.pl. Badanie o charakterze ilościowym przeprowadzone zostało metodą CAWI (ankieta internetowa) w terminie 27 października – 16 listopada 2015 r. Próba wyniosła 100 osób – specjalistów ds. komunikacji, pracjących w spółkach obecnych na polskim rynku.

 

*wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej – WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

W dobie wideo, social mediów, aplikacji mobilnych, gamifikacji i innych nowinek wykorzystywanych w komunikacji wewnętrznej, warto również wrócić i zadbać o jedną z podstaw – komunikację kierowniczą. Jak działa i czy działa w naszych przedsiębiorstwach? Jak rolę kierowników w komunikacji wewnętrznej postrzegają specjaliści komunikacji? Jak w procesie komunikacji wspierani są kierownicy? Między innymi na te pytania ma odpowiedzieć badanie organizowane przez Martis CONSULTING.

Zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu komunikacji wewnętrznej. Niemal za każdym razem okazywało się, że najbardziej pożądanym działaniem dla powodzenia powierzonego nam zadania jest zaktywizowanie i wzrost zaangażowania kadry kierowniczej w proces komunikacji, szczególnie w wypadku komunikacji zmian. Dlaczego? Kierownicy są łącznikiem między „górą” a „dołem”.  W teorii są najlepiej poinformowaną grupą w firmie, mają nie tylko wiedzę strategiczną, ale również „czują” szeregowych pracowników, ponieważ zarządzają zespołami, są w codziennym z nimi kontakcie. Co więcej wykorzystują tę wiedzę do usprawniania procesów biznesowych komunikując ze sobą wspmnianą „górę” z „dołem” i „dół” z „górą”. Ale to teoria. Nasze doświadczenie pokazuje, że nawet w firmach o wysokich standardach komunikacji wewnętrznej i rozbudowanych narzędziach, komunikacja kierownicza rzadko funkcjonuje jak należy. Mamy ambicję podnieść kulturę komunikacji w tym obszarze. Chcemy zdiagnozować sytuację wyjściową, stąd nasze zaproszenie do udziału w badaniu Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej. Chcemy dowiedzieć się jak komunikacja kierownicza wygląda w spółkach funkcjonujących na polskim rynku. Interesuje nas też jak na tle międzynarodowych korporacji wypadają spółki notowane na GPW w Warszawie –komentuje Dominika Lenkowska-Piechocka, szef zespołu ds. komunikacji wewnętrznej Martis CONSULTING

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety: LINK

Partnerem technologicznym badania jest spółka SARE, partnerem medialnym Proto.pl.

panorama

Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki najnowszych badań SARE i Martis CONSULTING

Dziennikarzy i specjalistów od PR łączy wzajemna zależność, dlatego warto monitorować jakość budowanych relacji, ponieważ wpływa ona na komfort i efektywność pracy zarówno jednych, jak i drugich. Z tą myślą agencja Martis CONSULTING przeprowadziła badanie na ponad 100 dziennikarzach różnych mediów analizując ich potrzeby, oczekiwania i poziom zadowolenia ze współpracy.

W badaniu przeprowadzonym w październiku 2015 r. przez SARE i Martis CONSULTING udział brali w większości dziennikarze piszący dla portali internetowych i prasy drukowanej. Celem przedsięwzięcia było uzyskanie informacji, jakie oczekiwania wobec PR i przesyłanych przez agencje materiałów, a także wobec form i narzędzi wymiany informacji mają dziennikarze. Najczęstszą formą komunikacji między dziennikarzem a PR jest informacja prasowa. 73 proc. dziennikarzy przyznało, że otrzymuje kilka informacji prasowych dziennie, a pozostała część przynajmniej jedną lub dwie dziennie. Taka ilość informacji najwyraźniej rzutuje na ich ocenę, albowiem niemal połowa badanych nie deklaruje żadnego wyraźnego do informacji prasowych stosunku. W skali od 1 do 5, 17 proc. dziennikarzy oceniło informacje prasowe jako przydatne i raczej przydatne. Aż 28 proc. wyraziło opinię, że takie teksty nie są im potrzebne i nie wykorzystują ich w pracy.

Wśród preferowanej formy komunikacji zdecydowana większość wybiera e-mail (82 proc.), natomiast kontakt telefoniczny jest ulubioną formą dla 10 proc. ankietowanych. W stosunku do innych dostępnych badań z tego zakresu, można mówić o zmianie preferencji na korzyść e-maili. Z informacji biura prasowego na WWW firmy korzysta 6 proc. dziennikarzy.

Drugą po informacjach prasowych najczęstszą formą kontaktu PR-owców z dziennikarzami jest wysyłka zaproszeń na spotkania, konferencje prasowe, seminaria, kongresy, gale i inne wydarzenia specjalne. W kontekście tego rodzaju kontaktu, dziennikarze określili optymalny termin wysyłki jako tydzień przed wydarzeniem (50 proc.) lub dwa tygodnie przed wydarzeniem (35 proc.). 2-3 dni wcześniej zaproszenie chce dostawać 15 proc. badanych. Natomiast 3/4 dziennikarzy oczekuje przypomnienia o wydarzeniu w jego przeddzień. Pytania o potwierdzenie przybycia, podobnie jak wszelkie pytania ponaglające kontakt są dla dużej części dziennikarzy irytujące, jednak tylko 21 proc. z nich zawsze odpowiada na zaproszenie. 44 proc. badanych robi to nieregularnie, a 36 proc. – wcale lub prawie wcale.

Dziennikarze wykazali pełną gotowość reagowania kryzysowego poza zwykłymi godzinami pracy – 71 proc. z nich nie widzi  tym problemu. Inaczej jest już w przypadku kontaktu przez prywatne profile w mediach społecznościowych, ponieważ na taki kontakt nie godzi się aż 44 proc. dziennikarzy. W kontekście dziennikarskich potrzeb, badanie wykazało, że zbliżony odsetek badanych (kolejno 47 proc. i 43 proc.) najbardziej docenia informacje przekazywane w załączniku w formacie doc. lub w treści maila.

Kto jest bardziej aktywny – dziennikarz czy przedstawiciel PR? Okazuje się, że kontakt samodzielnie inicjuje 52 proc. dziennikarzy. Dzieje się to wówczas, gdy potrzebny jest komentarz ekspercki, spotkanie twarzą w twarz lub uzyskanie bardziej szczegółowych informacji w związku z planowaną publikacją tekstu lub sprecyzowanym pomysłem na materiał.

Czego dziennikarze oczekują od PR – wyniki ankiety

 

-Liczy się to, aby zrozumieć obustronne potrzeby i nie zmęczyć się nawzajem, ale wspólnie pracować i dobrać odpowiednie narzędzia. Badanie wykazało między innymi, że 44% dziennikarzy nie życzy sobie kontaktu poprzez prywatne media społecznościowe. Jeśli chodzi o narzędzia – aż 82% z nich preferuje kontakt e-mailowy. Następuje tu zmiana tendencji. Inne analizy, nie tak dawne, wykazywały większą sympatię dziennikarzy wobec kontaktu telefonicznego. Badani zadeklarowali również, że nie wahają się zwracać do osób odpowiedzialnych za PR w firmach po dodatkowe informacje potrzebne w ich pracy. Jest to wyznacznikiem swego rodzaju zaufania i miejmy nadzieję, że będzie ono obustronnie umacniane – mówi Ewa Bałdyga, Wiceprezes zarządu Martis CONSULTING.

Wróć do strony głównej