MARTIS CONSULTING LAUREATEM XIV EDYCJI KONKURSU ZŁOTE SPINACZE

Wspólny projekt Martis CONSULTING i Grupy LOTOS nagrodzono 2 grudnia 2016 r. statuetką Srebrnego Spinacza w dorocznym konkursie Związku Firm Public Relations (ZFPR). Nagrodę przyznano w kategorii Corporate Social Responsibility (CSR) projektowi Od Kodeksu etyki do komiksu o etyce. Komunikacja filarem Programu etycznego Grupy Kapitałowej LOTOS. To już druga kampania agencji powstała we współpracy z LOTOSEM doceniona przez jury tego najbardziej prestiżowego konkursu PR w Polsce. więcej

Gala Fundacji im. Lesława A. Pagi

6 czerwca 2016 r. w Sali Notowań GPW odbyła się konferencja upamiętniająca 25-lecie istnienia rynku kapitałowego w Polsce. Uroczystość „Mistrz i Uczeń” zorganizowana została przez Fundację im. Lesława A. Pagi, której patron miał swój wielki udział w procesie przekształceń polskiego rynku. Podczas wydarzenia przyznane zostały również Nagrody imienia Lesława A. Pagi dla utalentowanych i reprezentujących najwyższe standardy etyczne przedsiębiorców, działaczy gospodarczych i publicznych oraz wyróżniających się instytucji.
Partnerem konferencji „Mistrz i uczeń” jest agencja Martis CONSULTING

więcej

Konferencja Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016

17 maja 2016 r. na warszawskiej GPW odbyła się konferencja Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016. Debata poświęcona była tegorocznym regulacjom unijnym, które wprowadzą nowe zasady i procedury, a w efekcie zmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z prelegentów była Ewa Bałdyga, Wiceprezes Zarządu Martis CONSULTING.

Organizator: PKF Polska, Nadzór Korporacyjny.pl oraz personalities.pl.

więcej

Spotkanie THINKTANK Society w warszawskich Łazienkach

Spotkanie THINKTANK Society w warszawskich Łazienkach za nami

 

27 kwietnia br. odbyło się spotkanie THINKTANK Society, elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego ekspertów i menadżerów różnych branż. Debata dotyczyła zmian, jakie zachodzą we współczesnym rozumieniu władzy, przywództwa i bycia liderem. W panelu dyskusyjnym poświęconym właśnie tym problemom wzięła udział Ewa Bałdyga, wiceprezes zarządu Martis CONSULTING i członkini THINKTANK Society.

  więcej

Zarząd Martis CONSULTING wśród członków prestiżowego Executive Club

Dariusz Jarosz i Ewa Bałdyga, Zarząd Martis CONSULTING, powiększyli grono członków Executive Club. Ta elitarna organizacja od ponad dziesięciu lat zrzesza top management polskiego i międzynarodowego biznesu. Executive Club to promowanie najwyższych standardów przywództwa w środowisku biznesowym i platforma wzajemnego wsparcia liderów poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i idei.
więcej

Komunikacja kryzysowa w spółkach publicznych


Dobra samoocena, gorsze realia.

 Niespełna połowa badanych spółek giełdowych przygotowanych jest na sytuację kryzysową – to jedna z konkluzji drugiej edycji projektu badawczego „Komunikacja kryzysowa w relacjach inwestorskich”.

 

Największe zagrożenie sytuacją kryzysową stanowią: oskarżenie kluczowych pracowników firmy przez organy ścigania, istotne pogorszeniem wyników finansowych, kary administracyjne oraz czarny PR. Spółki publiczne deklarują, iż są w stanie skutecznie zareagować na kryzys w ciągu 4 godzin. Najczęściej stosują proaktywną i otwartą strategię oraz wykorzystują takie narzędzia, jak komunikat giełdowy i prasowy, oświadczenie zarządu i spotkania jego przedstawicieli z pracownikami, strony internetowe oraz intranet. więcej

Martis CONSULTING w finale 13. edycji konkursu Złote Spinacze

Związek Firm Public Relations po raz 13. ogłosił zwycięzców Złotych Spinaczy – prestiżowego konkursu wyłaniającego najlepsze kampanie PR w Polsce. Nasza agencja znalazła się wśród trzech najlepszych projektów wyróżnionych w kategorii PR finansowy i relacje inwestorskie. Uznanie jury zdobył projekt „Kampania komunikacji wydzielenia spółki Private Equity Managers S.A. ze struktur Grupy MCI i jej IPO”.

– Każdego dnia wspieramy naszych klientów w realizacji kompleksowych strategii komunikacji. Jedną z naszych specjalizacji jest prowadzenie działań z zakresu relacji inwestorskich i PR finansowego. Sukces oferty oraz debiut PEM był na tyle spektakularny, że ciężko będzie go powtórzyć w najbliższym czasie  – powiedział Dariusz Jarosz, Prezes Zarządu Martis CONSULTING.

IPO Private Equity Managers S.A. było jednym z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku kapitałowym w tym roku. Spółka, której tożsamość została zbudowana w czasie zaledwie kilku miesięcy, sprzedała wszystkie oferowane akcje po cenie maksymalnej przy popycie wielokrotnie przekraczającym podaż. Na pierwszej sesji giełdowej pozwoliła inwestorom zarobić aż 19%.

Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit oraz podmiotów realizujących kampanie PR w Polsce.

Partnerem merytorycznym audytującym konkurs jest firma KPMG.

KOMUNIKACJA KIEROWNICZA PO POLSKU

KOMUNIKACJA KIEROWNICZA PO POLSKU

czyli wyniki badania „Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej”

 

Wnioski płynące z badania „Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej” ujawniają pewien paradoks. Większość respondentów deklaruje, że kadra kierownicza odgrywa kluczową rolę w komunikacji z pracownikami, jednak jednocześnie uczestnicy badania przyznają, że często kierownicy zostają pozostawieni w tym procesie sami sobie, a jakość prowadzonej przez nich komunikacji rzadko  podlega jakiejkolwiek ocenie.

Wyniki badania powinny zachęcić specjalistów odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną do uruchomienia działań budujących wśród kadry kierowniczej zrozumienie istoty komunikacji wewnętrznej, korzyści płynących z niej dla biznesu, a także roli samych menedżerów w tym obszarze. Badanie pokazało, że temat komunikacji kierowniczej i komunikacji wewnętrznej jest „bliższy” spółkom z zagranicznym kapitałem. Myślę, że jest to sygnał dla zarządzających rodzimymi spółkami do zwiększenia zainteresowania tematem komunikacji wewnętrznej i kierowniczej komentuje Ewa Bałdyga, wiceprezes Martis CONSULTING.

 

Z uwagi na ujawniony w  procesie pozyskiwania uczestników badania brak struktur lub osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w znaczącej części spółek funkcjonujących w Polsce, wyniki niniejszego badania charakteryzują nie tyle komunikację kierowniczą w spółkach w ogóle, co komunikację kierowniczą w organizacjach ze  sformalizowanym systemem komunikacji wewnętrznej.

Zapraszam Moje drzwi będą dla Pana otwarte!

Zapraszam Moje drzwi będą dla Pana otwarte!

W badaniu wzięło udział 100 osób zajmujących się komunikacją korporacyjną, wewnętrzną lub HR. Zaproszenie wysłaliśmy do wielu korporacji i wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Okazało się, że w większości podmiotów, z którymi się kontaktowaliśmy, problemem było ustalenie osoby odpowiedzialnej

za komunikację wewnętrzną w firmie. Najczęściej nikogo takiego nie było lub działaniami przypominającymi komunikację wewnętrzną zajmowały się asystentki zarządu, działy marketingu, szczęśliwie, jeśli PR czy HR. Zdarzało się również, że nawet w spółkach, w których były osoby bezpośrednio odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną, termin komunikacji kierowniczej nie był znany. Te doświadczenia wiele mówią o małej świadomości roli komunikacji wewnętrznej i kierowniczej wśród spółek działających na polskim rynku, a także o jakości prowadzonych przez nie działań. Zazwyczaj komunikacja z pracownikami ogranicza się do koniecznego minimum i nie jest usystematyzowana. Spółki z rozwiniętą komunikacją wewnętrzną mogą śmiało zaliczyć się do elity biznesu – komentuje Dominika Lenkowska-Piechocka, szef zespołu ds. komunikacji wewnętrznej Martis CONSULTING.

 

Rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej jest kluczowa, ale…

rola kadry

Aż 67% badanych przyznało, że kadra kierownicza pełni kluczową rolę podczas komunikowania zmian pracownikom
w ich spółkach. 58% respondentów wskazało z kolei kadrę kierowniczą jako kluczowy kanał przekazywania informacji korporacyjnych. Mimo to 39% respondentów przyznało, że w ich spółkach kierownicy nie mogą liczyć na żadne wsparcie w procesie komunikacji. Równocześnie aż 45% tych samych osób ocenia, że kadra kierownicza nie jest świadoma swojej roli w komunikacji wewnętrznej.

 

Jedną z pozytywnych informacji płynących z odpowiedzi są wskazania znaczącej części respondentów, mówiące o tym, że kierownicy w ich spółkach otrzymują wsparcie w postaci materiałów informacyjnych (40%*), szkoleń i warsztatów (29%*) a nawet narzędzia informatycznego specjalnie zaprojektowanego na potrzeby komunikacji kaskadowej (9%*).

 

suma

Kierownicy przekazują pracownikom strategiczne informacje korporacyjne, chociaż…

zarowki

Najpopularniejszymi sposobami komunikowania na linii kierownik-podległy pracownik są maile (60%), indywidulane rozmowy (58%) oraz bieżące spotkania informacyjne (52%). Może to, niestety, oznaczać,
że komunikacja kierownicza w większości spółek nie jest ustandaryzowanym procesem, brakuje procedur ją regulujących i zamiast przemyślanego działania przyjmuje ona kształt komunikacji ad hoc. Jednocześnie 32% respondentów wskazało, że w ich firmach odbywają się cykliczne spotkania w ramach komunikacji kaskadowej, co jest pozytywnym sygnałem i świadczy o rosnącej świadomości roli komunikacji kierowniczej. Z drugiej strony aż 64 respondentów wskazało, że komunikacja kierownicza w ich firmach nie podlega ocenie. Tymczasem brak oceny to brak wiedzy o przebiegu komunikacji kierowniczej, jej jakości, reakcji pracowników i obszarach do ewentualnej poprawy.

procenty

Jedną z największych korzyści wynikających z ustandaryzowania i wyznaczenia procedur dla komunikacji kierowniczej kaskadującej strategiczne informacje korporacyjne jest możliwość sprawnego wykorzystywania jej w sytuacjach kryzysowych lub jako zabezpieczenie przed potencjalnym kryzysem. Gdy w firmie pojawi się już problem, będzie za późno na budowanie od zera rozwiązań komunikacyjnych zapewniających przekazanie spójnej informacji wszystkim pracownikom, opatrzenie jej komentarzem adekwatnym dla danej jednostki organizacyjnej i zebranie informacji zwrotnej – dodaje Lenkowska-Piechocka.

 

Wyniki badania w formie graficznej znajdą Państwo pod LINKIEM. Szczegółowy raport z badania wraz z wnioskami dostępny jest TU.

 

Badanie zrealizowane zostało przez agencję Martis CONSULTING we współpracy z serwisem SARE oraz portalem Proto.pl. Badanie o charakterze ilościowym przeprowadzone zostało metodą CAWI (ankieta internetowa) w terminie 27 października – 16 listopada 2015 r. Próba wyniosła 100 osób – specjalistów ds. komunikacji, pracjących w spółkach obecnych na polskim rynku.

 

*wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Strona 1 z 712345...Ostatnia »
Wróć do strony głównej